Wat zijn de eisen aan schoorsteenvegen voor de brandverzekering?

Verzekeraars stellen eisen aan de kwaliteit van de schoorsteen. Het vegen ervan speelt hier een belangrijke rol in. Verzekeraars stellen de eis dat er altijd goed onderhoud heeft plaatsgevonden aan de schoorsteen. Dit betekent dus dat er minimaal eenmaal per jaar geveegd moet worden. Wie veel stookt doet er verstandig aan om dit zelfs vaker dan eenmaal per jaar te laten doen. Zorg dat dit altijd wordt gedaan door een specialist. Het is daarbij ook van belang om te vragen om het reinigingsattest. Daarmee kunt u aantonen dat aan de eisen met betrekking tot onderhoud is voldaan. Wanneer u de schoorsteen niet heeft laten vegen kan uw verzekeraar het contract opzeggen. Wel krijgt u schade door brand vergoedt als uw polis dit dekt.

Schoorsteenveger nodig?